• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 103209

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

แสดง 1 - 18 จาก 23

ระบบบำบัดกลิ่นโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์

ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นในโรงงานสื่อสิ่งพิมพ์ โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น

ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดกลิ่น

ระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดฝุ่น

ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน

ออกแบบและติดตั้งระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดูด ควันต่างๆ

ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดเคมี

ระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน กลิ่นและควัน จากเครื่องจักรผลิตแพ็กเก็จจิ้ง โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบระบายความร้อน

ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

ออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตั้งระบบระบายความร้อน

ถังผสมเคมีเหลว

ออกแบบและติดตั้งถังผสมเคมีเหลว โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด

ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ออกแบบและติดตั้งถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการติดตั้งถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ระบบบำบัดด้วย Wet Scrubber

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

ระบบบำบัดกลิ่น

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดกลิ่น

ระบบบำบัดฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ

ออกแบบและติดตั้งระบบบำฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดฝุ่น

ระบบบำบัดด้วย Wet Scrubber

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

ระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

ระบบบำบัดด้วย Wet Scrubber

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่กำจัดหรือทำลายสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือน้อยที่สุดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

งานติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น

ออกแบบงานติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรม

แสดง 1 - 18 จาก 23

ป้ายกำกับสินค้า