• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 103206

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ออกแบบและติดตั้งถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการติดตั้งถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งถังผสมวัตถุดิบที่เป็นผง ที่โรงงานเมลเลนเนียมฟาร์ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

บริการติดตั้งระบบเติมอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

          Air Intake System ระบบเติมอากาศป็นปัจจัยหลัก ๆ ของการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็น ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน หรือที่อื่น ๆ การบำบัดน้ำเสียในโรงงานควรติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น หรือ ระบบระบายอากาศในโรงงานเพื่ออากาศที่ดีภายในโรงงานอีกด้วย 

          ระบบเติมอากาศ ที่เป็นหัวใจของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มักจะใช้ออกซิเจนจากอากาศเพราะหากระบบบำบัดน้ำเสียขาดออกซิเจน จะทำให้จุลินทรีย์ทั้งหลายไม่สามารถทำงานได้ ถ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่สูง ระบบก็สามารถบำบัดน้ำได้ดี และสามารถรับน้ำเสียได้มากยิ่งขึ้น 

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเติมอากาศ

         

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
          เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

          เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรมพัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนินการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม Blower Propeller และท่อ Ductsงานจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

  • Dust Collector เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง
  • Ativated Carbon เครื่องบำบัดกลิ่น
  • Wet Scrubber เครื่องบำบัดไอเคมี แบบสเปรย์น้ำ
  • Ventilation System ระบบระบายอากาศ
  • Ducting System ระบบท่อลมดูด
  • Air Intake System ระบบเติมอากาศ

#ระบบเติมอากาศ #บริการติดตั้งระบบเติมอากาศ #ระบบเติมอากาศโรงงาน #ระบบเติมอากาศโรงงานอุตสาหกรรม #Air Intake System 

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
asiantech.brandexdirectory.com
asiantechindustry.com
www.asiantech8.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง