• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 102950

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดเคมี

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกและติดตั้งระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงามที่ บจก.โมเดิร์น คอสเมติค ถนน เฉลิมพระเกียรติ แขวง สวนหลวง เขตประเวศ กทม.

ทำไมจึงต้องมีระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

       โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตจะต้องมีระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดอากาศ เพื่อลดปริมาณสิ่งสกปรกที่เป็นพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นภัยและมีผลกระทบต่ออากาศ ควบคุมให้ภาวะอากาศ อุณหภูมิ และความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้การติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วยให้อากาศมีการเคลื่อนไหวระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศ เพื่อให้ความรู้สึกสบาย ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีลอยอยู่ในอากาศได้ การระบายอากาศออกจึงช่วยในเรื่องของป้องกันการติดไฟ และการระเบิดจากความเข้มข้นของมลพิษได้

       สำหรับการระบายอากาศที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะมีผลให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และช่วยป้องกันการสะสมของไอระเหย ก๊าซ ฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย

 

 ระบบระบายอากาศโรงงาน

 

ประเภทของระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
1. ระบบเจือจางอากาศ ช่วยลดจำนวนสารปนเปื้อนในอากาศ โดยผสมอากาศที่ปนเปื้อนกับอากาศบริสุทธิ์ที่สะอาด ในการติดตั้งระบบเจือจางนั้น พัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่จะติดตั้งไว้ที่ผนังหรือหลังคาโรงงาน เพื่อน้ำอากาศบริษัท
2. ระบบระบายอากาศเสียในพื้นที่ จะดักจับสิ่งปนเปื้อนที่แหล่งกำเนิดและขับออกไปภายนอก โดยทำงานบนหลักการที่อากาศเคลื่อนจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
3. ระบบระบายอากาศและควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร เป็นระบบที่ให้ความร้อนหรือความเย็นสดชื่นแก่อาคาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ

       จะเห็นได้ว่าเรื่องของมลพิษทางอากาศเป็นเรื่องสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบดกลิ่น ระบบดูดฝุ่นควันในโรงงาน การกำจัดมลพิษทางอากาศ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
asiantech.brandexdirectory.com
asiantechindustry.com
www.asiantech8.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง