ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดต่อผู้ขาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่กำจัดหรือทำลายสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือน้อยที่สุดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

     ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) เป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมีข้อกำหนดมาตรฐานในเรื่องของกรมควบคุมมลพิษ ทำให้ผู้ประกอบการต้องตระหนักเรื่องของระบบบำบัดมลพิษ ก่อนที่จะสู่ภายนอกเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียก็แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานใดเหมาะกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบใด ซึ่งบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศและน้ำในโรงงาน ซึ่งเราให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร

   - ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
   - รับปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
   - ให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง