• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 80413

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบบำบัดอากาศด้วย Wet Scurbber, Activated Carbon

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศด้วย Wet Scurbber, Activated Carbon โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดอากาศ

     ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเทสระบบบำบัดอากาศด้วย Wet Scurbber, Activated Carbon และระบบเติมลมด้วย Double inlet Fan (พัดลมตู้) ก่อนตรวจวัดค่าอากาศและส่งมอบ ที่ TDI อ.สามพราน จ.นครปฐม

เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรมบริการติดตั้งระบบเติมอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

 

          บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเทสระบบบำบัดอากาศด้วย Wet Scurbber, Activated Carbon และระบบเติมลมด้วย Double inlet Fan (พัดลมตู้) เราสามารถออกแบบ ผลิต จำหน่าย ด้วยมาตราฐานสากลพร้อมบริการให้คำปรึกษาโดยผู้ชำนาญ พร้อมให้บริการคำปรึกษา แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น กลิ่น และบริการดูแลลูกค้าหลังการขาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเติมอากาศ

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
          เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

 

 

          เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรมพัฒนางานสู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทชั้นนำ ของประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศดำเนินการผลิตพัดลมอุตสาหกรรม Blower Propeller และท่อ Ductsงานจัดสร้างระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

  • Dust Collector เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง
  • Ativated Carbon เครื่องบำบัดกลิ่น
  • Wet Scrubber เครื่องบำบัดไอเคมี แบบสเปรย์น้ำ
  • Ventilation System ระบบระบายอากาศ
  • Ducting System ระบบท่อลมดูด
  • Air Intake System ระบบเติมอากาศ

 

** บริการให้คำปรึกษาปัญหาการกำจัดมลพิษทางอากาศในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โทร 0853418039 **

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
asiantech.brandexdirectory.com
asiantechindustry.com
www.asiantech8.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง