• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 70635

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดและกำจัดมลพิษ ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงานหล่อยูเนี่ยน

บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบบำบัดฝุ่น ในโรงงาน

       ฝุ่นละออง คือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ  ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์นั้นสร้างขึ้นโดยเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันมักจะเกิดในโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างมากตัวอย่างเช่น ฝุ่น PM2.5 ซึ่งหลายท่านได้ทราบข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 นั้นมักจะเกิดขึ้น การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น
       พิษของฝุ่นนั้นทำให้เกิดอากาศหลายอย่างเช่น ทำให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ ระบบกำจัดฝุ่น จึงเป็นที่นิยมใช้แก้ปัญหาในด้านพื้นที่หรือบริเวณที่เกิดฝุ่นซึ่งที่ทำให้เกิดอันตราย โรงงานแต่ละที่จึงจำเป็นต้องมีระบบบำบัดฝุ่นเข้าช่วย เช่น ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ติดตั้ง ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น

ระบบบำบัดฝุ่น

ระบบบำบัดฝุ่น

 

 บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ
       เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย

       เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

       บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ Wet Scrubber Systemโดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ asiantechindustry.com และ asiantech.brandexdirectory.com

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
asiantech.brandexdirectory.com
asiantechindustry.com
www.asiantech8.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง