• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 102954

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

หลักการทำงานระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

      ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ทำงานโดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ packing media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับเพิ่มขึ้น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก สามารถใช้ได้ดีกับสารปนเปื้อนที่เป็นฝุ่นและก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซที่สามารถละลายน้ำได้ สำหรับทิศทางการไหลของอากาศกับน้ำอาจเป็นได้ทั้งไหลสวนกัน (Counter Flow) ไหลตามกัน (Concurrent Flow) หรือไหลตัดกัน (Cross Flow) ก็ได้
 

wet scrubber  

 
 

      ระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber

      • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูงไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือเล็ก
      • สามารถใช้ได้กับกระแสอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงได้ (ทำให้อากาศมีอุณหภูมิลดลง)
      • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้ (ไม่เกิดระเบิด)
      • ช่วยบำบัดมลพิษทางอากาศได้ทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้ เช่น ฝุ่น (Dust) ฟูม (Fume) และ ละออง (Mist)

 

wet scrubber 2

 

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ        

       บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ        

       บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ Wet Scrubber System โดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ asiantechindustry.com และ asiantech.brandexdirectory.com

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
asiantech.brandexdirectory.com
www.asiantechindustry.com
www.asiantech8.com

----------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง
• ระบบบำบัดน้ำเสียมีประโยชน์อย่างไร    
• 
ระบบระบายอากาศในโรงงานมีความสำคัญอย่างไร