• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 70635

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

งานติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น

ออกแบบงานติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบงานติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น อุตสาหกรรมอาหาร อ.เมือง จ.ปทุมธานี

         ระบบระบายอากาศในโรงงาน หรือ ระบบระบายอากาศ เป็นระบบที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากอากาศ ถือเป็นหัวใจหลักในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ เช่น มนุษย์ สัตว์ พืช ฯลฯ  ซึ่งระบบระบายอากาศที่ดีนั้นจะส่งผลให้สุขภาพดี อากาศถ่ายเท หายใจสะดวก ไม่อึดอัด ทำให้การดำรงชีวิตหรือดการทำงานมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากอากาศมีมลพิษเยอะหรือไม่ถ่ายเท สุขภาพก็จะแย่ลงทำให้ไม่มีความสุขและอาจส่งผลให้การทำงานประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารบ้านเรือน จำเป็นต้องมีการออกแบบระบบระบายอากาศให้เหมาะสมกับสถานที่หรือสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศให้ปลอดโปร่ง ไม่ร้อน แถมยังช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลมภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี   

ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน

ระบบระบายอากาศในโรงงาน คืออะไร

         ระบบระบายอากาศในโรงงาน คือ ระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลมสามารถหมุนเวียนและถ่ายเทได้ ด้วยปริมาณที่กำหนดให้ไหลไปในทิศทางและด้วยความเร็วที่ต้องการ ซึ่งช่วยกำจัดมลพิษ ความร้อน ความชื้น กลิ่นรบกวน ควัน ภายในโรงงานหรืออาคารบ้านเรือนได้ดี และสามารถดำเนินการให้อากาศบริสุทธิ์หรืออากาศที่มีสมบัติที่ต้องการไหลเข้ามา เป็นวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยอาศัยหลักการเคลื่อนย้ายอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษออกไป

ระบบระบายอากาศในโรงงานสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้

         1. การหมุนเวียนของอากาศ

         เป็นการดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในโรงงานหรืออาคารพร้อมกับการผลักอากาศออกไปภายนอกโรงงาน ซึ่งจะช่วยลดความร้อนภายในโรงงานและช่วยเจือจางสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้

         2. อากาศถ่ายเท

         ลักษณะการทำงานคล้ายพัดลม ซึ่งถ้ามีลมพัดผ่านจะเกิดการระเหยของความชื้นบนผิวหนัง ทำให้รู้สึกเย็น และช่วยระเหยความชื้นที่เกาะอยู่บนชิ้นส่วนโลหะได้เพื่อช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้

ประโยชน์ของระบบระบายอากาศในโรงงาน ได้แก่

         1. ช่วยควบคุมระดับของมลพิษหรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลและผู้อาศัยบริเวณโรงงานได้
         2. ระบบระบายอากาศในโรงงาน สามารถควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ในระดับที่พนักงานในโรงงานทำงานได้อย่างมีความสุขรู้สึกสบาย ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี แต่ถ้าอากาศภายในโรงงานร้อนหรือชื้นจะทำให้พนักงานหงุดหงิด เสียสมาธิ อึดอัด ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานคุณภาพอาจจะแย่ลงได้

         3. ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดภายในโรงงานได้ เนื่องจากโรงงานผลิตสินค้าบางประเภทอาจจะมีการใช้สารเคมีที่สามารถทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณนั้น ก็จะทำให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ได้
         4. ระบบระบายอากาศในโรงงานที่ดี จะช่วยลดต้นทุนการกำจัดสิ่งสกปรกที่ไม่เป็นระเบียบของการฟุ้งกระจายของวัสดุ ช่วยให้โรงงานมีสุขอนามัยที่ดีไม่มีมลภาวะทางอากาศ

ระบบระบายอากาศในโรงงาน

         บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบำบัดมลพิษจากโรงงานแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนด  สนใจสินค้าและบริการเพิ่มเติม คลิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง