ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน

ติดต่อผู้ขาย

ออกแบบและติดตั้งระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดูด ควันต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบดูด ควัน ไอน้ำและความร้อนออกจากเครื่องจักรและตัวโรงงาน ที่โรงงานธนพลอุตสาหกรรม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม