• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 80419

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดกลิ่น

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพกเก็จจิ้ง อินโนแพ็ก เพ็กเก็จจิ้ง ถนน บางบอน 5 แขวง บางบอน กทม.

ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็คเก็จจิ้ง

       บริการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงาน แก้ปัญหากลิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญระบบระบายอากาศสำหรับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง และมีประสบการณ์ในการทำงานรวมทั้งการติดตั้งบำบัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ Wet Scrubber System โดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ asiantechindustry.com และ asiantech.brandexdirectory.com

ระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงานผลิตแพ็กเก็จจิ้ง

ระบบบำบัดกลิ่น

 

 บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ
       เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย

       เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

       

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
asiantech.brandexdirectory.com
asiantechindustry.com
www.asiantech8.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง