ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ขอใบเสนอราคา

สินค้า จำนวน
ระบบดักฝุ่นด้วย Cyclone และ Wet Scurbber โรงงานหล่อหลอมโลหะ

รายละเอียด

ออกแบบและติดตั้งระบบดักฝุ่นด้วย Cyclone และ Wet Scurbber โรงงานหล่อหลอมโลหะ โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม

QTY :

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ