• Language
  • Thai TH
  • USA EN
  • USA KH
  • USA LA
  • USA MM
  • USA VN
  • USA JP
  • USA CN
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 80413

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber

ผู้เชี่ยวชาญในการระบบบำบัดด้วย Wet Scurbber โรงงานหล่อโลหะ บจก. ไทยดักส์ไทล์อินดัสตรี้ อ.สามพราน จ.นครปฐม

          Wet Scrubber System คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียกในโรงงาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กำจัดก๊าซไอมลพิษหรือฝุ่นรวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็ก โดยใช้น้ำหรือของเหลวเป็นตัวดักจับด้วยวิธีการพ่นสเปรย์น้ำ เพื่อกระจายน้ำปะทะกับก๊าซหรือฝุ่น ซึ่งถือ Wet Scrubber System เป็นตัวช่วยบำบัดอากาศแบบเปียกในโรงงานอุตสาหกรรมที่นิยมใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน เพราะช่วยทำให้มวลสารเคมีหรือก๊าซต่างๆ ไม่สามารถหลุดไปสู่บรรยากาศได้

ประโยชน์ของ Wet Scrubber System (ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก)

          1. กำจัดพิษทางอากาศได้ดี มีประสิทธิภาพสูง
          2. ช่วยประหยัดต้นทุน เพราะไม่ต้องดูแลบำรุงรักษาบ่อย
          3. ลดกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองในขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
          4. สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้
          5. ช่วยลดอุณหภูมิของก๊าซได้ เมื่อก๊าซโดนน้ำหรือของเหลวที่พ่นออกมาจาก Wet Scrubber System (ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก)
          6. ช่วยลดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงรอบโรงงานได้    

          ดังนั้นหากสนใจติดตั้งWet Scrubber Systems หรือ ระบบบำบัดอากาศและน้ำเสียในโรงงาน บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบำบัดมลพิษจากโรงงานแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนด  สนใจสินค้าและบริการเพิ่มเติม คลิก      

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง