ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

ขอใบเสนอราคา

สินค้า จำนวน
ระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM

รายละเอียด

ออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อนจากตัวโรงงานด้วยพัดลม FARM โดยบริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตั้งระบบระบายความร้อน

QTY :

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ