สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   18  
2 Aug 2020   21  
3 Aug 2020   15  
4 Aug 2020   26  
5 Aug 2020   35  
6 Aug 2020   26  
7 Aug 2020   14  
8 Aug 2020   21  
9 Aug 2020   23  
10 Aug 2020   17  
11 Aug 2020   15  
12 Aug 2020   20  
13 Aug 2020   25  
14 Aug 2020   24  
15 Aug 2020   21  
16 Aug 2020   11  
17 Aug 2020   30  
18 Aug 2020   37  
19 Aug 2020   27  
20 Aug 2020   21  
21 Aug 2020   42  
22 Aug 2020   29  
23 Aug 2020   20  
24 Aug 2020   23  
25 Aug 2020   40  
26 Aug 2020   31  
27 Aug 2020   33  
28 Aug 2020   22  
29 Aug 2020   15  
30 Aug 2020   43  
31 Aug 2020   28