สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   24  
2 Jul 2020   22  
3 Jul 2020   25  
4 Jul 2020   20  
5 Jul 2020   18  
6 Jul 2020   17  
7 Jul 2020   14  
8 Jul 2020   16  
9 Jul 2020   10  
10 Jul 2020   22  
11 Jul 2020   11  
12 Jul 2020   40  
13 Jul 2020   17  
14 Jul 2020   19  
15 Jul 2020   19  
16 Jul 2020   32  
17 Jul 2020   24  
18 Jul 2020   28  
19 Jul 2020   19  
20 Jul 2020   30  
21 Jul 2020   31  
22 Jul 2020   20  
23 Jul 2020   22  
24 Jul 2020   20  
25 Jul 2020   13  
26 Jul 2020   24  
27 Jul 2020   19  
28 Jul 2020   21  
29 Jul 2020   28  
30 Jul 2020   21  
31 Jul 2020   14