สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   17  
2 Jun 2020   20  
3 Jun 2020   23  
4 Jun 2020   24  
5 Jun 2020   22  
6 Jun 2020   51  
7 Jun 2020   18  
8 Jun 2020   18  
9 Jun 2020   25  
10 Jun 2020   36  
11 Jun 2020   29  
12 Jun 2020   64  
13 Jun 2020   29  
14 Jun 2020   18  
15 Jun 2020   22  
16 Jun 2020   32  
17 Jun 2020   30  
18 Jun 2020   33  
19 Jun 2020   25  
20 Jun 2020   32  
21 Jun 2020   37  
22 Jun 2020   23  
23 Jun 2020   46  
24 Jun 2020   22  
25 Jun 2020   29  
26 Jun 2020   29  
27 Jun 2020   16  
28 Jun 2020   22  
29 Jun 2020   21  
30 Jun 2020   24