สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   25  
2 May 2020   25  
3 May 2020   68  
4 May 2020   44  
5 May 2020   70  
6 May 2020   41  
7 May 2020   38  
8 May 2020   25  
9 May 2020   19  
10 May 2020   29  
11 May 2020   33  
12 May 2020   34  
13 May 2020   29  
14 May 2020   25  
15 May 2020   32  
16 May 2020   32  
17 May 2020   28  
18 May 2020   29  
19 May 2020   29  
20 May 2020   59  
21 May 2020   26  
22 May 2020   32  
23 May 2020   43  
24 May 2020   31  
25 May 2020   25  
26 May 2020   33  
27 May 2020   36  
28 May 2020   48  
29 May 2020   38  
30 May 2020   37  
31 May 2020   12