สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   0  
2 Apr 2020   0  
3 Apr 2020   0  
4 Apr 2020   0  
5 Apr 2020   0  
6 Apr 2020   0  
7 Apr 2020   0  
8 Apr 2020   0  
9 Apr 2020   0  
10 Apr 2020   0  
11 Apr 2020   0  
12 Apr 2020   0  
13 Apr 2020   0  
14 Apr 2020   0  
15 Apr 2020   0  
16 Apr 2020   0  
17 Apr 2020   0  
18 Apr 2020   0  
19 Apr 2020   0  
20 Apr 2020   0  
21 Apr 2020   0  
22 Apr 2020   0  
23 Apr 2020   0  
24 Apr 2020   32  
25 Apr 2020   20  
26 Apr 2020   14  
27 Apr 2020   33  
28 Apr 2020   24  
29 Apr 2020   17  
30 Apr 2020   24