สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   31  
2 Nov 2020   34  
3 Nov 2020   34  
4 Nov 2020   34  
5 Nov 2020   27  
6 Nov 2020   38  
7 Nov 2020   25  
8 Nov 2020   28  
9 Nov 2020   35  
10 Nov 2020   40  
11 Nov 2020   25  
12 Nov 2020   42  
13 Nov 2020   38  
14 Nov 2020   25  
15 Nov 2020   23  
16 Nov 2020   31  
17 Nov 2020   34  
18 Nov 2020   37  
19 Nov 2020   36  
20 Nov 2020   42  
21 Nov 2020   37  
22 Nov 2020   19  
23 Nov 2020   35  
24 Nov 2020   47  
25 Nov 2020   28  
26 Nov 2020   30  
27 Nov 2020   36  
28 Nov 2020   21  
29 Nov 2020   30  
30 Nov 2020   24