ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 5341 8039

       อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ที่เรียกว่า ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ ตี บด กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศ และตกลงสู่พื้น ซึ่งเวลาในการตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอนุภาคฝุ่น

       ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ (Dust Collector) เป็นเครื่องที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรม คือเครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ การผลิตที่มีฝุ่นปริมาณความเข้มข้นสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมการเจียระไนและขัดผิวโลหะต่างๆ เป็นต้น

       โดย บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นที่โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ออกแบบตามความต้องการให้สอดคล้องตามรูปแบบของการผลิตของลูกค้า สามารถสอบถามเราเรายินดีให้คำปรึกษา

บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ

       เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเพื่อสนับสนุนตามมาตรฐาน ISO 14000 เป็นศูนย์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายสูงสุดด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากที่สุด มีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตามที่กำหนดเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในประเทศ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพสู่สากล และเพิ่มการจ้างแรงงานในประเทศ

       บริการให้คำปรึกษา ติดตั้ง ออกแบบระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ Wet Scrubber System ออกแบบและติดตั้งระบบบำฝุ่นจากเตาหลอมโลหะ ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดเคมีผลิตเวชภัณฑ์ความงาม ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นที่ โรงงานหล่อ

สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ : 115/28-31 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : +6685 341 8039 ,+662 894 2736
แฟกซ์ : +662 894 2233
อีเมล : [email protected]
asiantech.brandexdirectory.com
www.asiantechindustry.com
www.asiantech8.com