สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   48  
2 May 2022   47  
3 May 2022   57  
4 May 2022   54  
5 May 2022   88  
6 May 2022   66  
7 May 2022   60  
8 May 2022   52  
9 May 2022   88  
10 May 2022   59  
11 May 2022   71  
12 May 2022   63  
13 May 2022   66  
14 May 2022   58  
15 May 2022   52  
16 May 2022   67  
17 May 2022   60  
18 May 2022   89  
19 May 2022   66  
20 May 2022   63  
21 May 2022   80  
22 May 2022   70  
23 May 2022   67  
24 May 2022   80  
25 May 2022   77  
26 May 2022   79  
27 May 2022   65  
28 May 2022   68  
29 May 2022   66  
30 May 2022   72  
31 May 2022   66