ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 85 341 8039

 Wet Scrubber System

       Wet Scrubber System หรือ ระบบบำบัดอากาศเสีย เป็นที่นิยมใช้อย่างมาในปัจจุบันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเป็นระบบบำบัดอากาศเสียเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำบัดก๊าซเสีย รวมทั้งอนุภาคที่มีขนาดเล็ก มลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี โดยหลักการทำงานของระบบบำบัดอากาศเสียเป็นแบบการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับของเหลว ซึ่งก็คือน้ำ 

ระบบบำบัดอากาศเสีย Wet Scrubber System มีด้วยกัน 4 ชนิด อาทิเช่น
1. Packed Bed Scrubber
2. Spray Tower Scrubber
3. Venturi Scrubber 
4. Cyclone Scrubber

ระบบบำบัดอากาศด้วย Wet Scurbber, Activated Carbon

Wet Scrubber System

 

 

       ทั้งนี้หากกล่าวถึง ในเรื่องการกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น ควัน ไอความร้อน เศษวัสดุ และฝุ่นละอองทุกชนิด ฯลฯ ที่เป็นพิษต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม บริษัท เอเชี่ยนเทค อุตสาหกรรม จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดกลิ่น ระบบบำบัดกลิ่นในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ระบบบำบัดฝุ่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก Wet Scrubber System ระบบบำบัดอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบเติมอากาศ ระบบระบายอากาศในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ระบบบำบัดอากาศ ระบบเติมอากาศในโรงงาน ระบบระบายอากาศในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน เป็นต้น

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง